Lokale A  Workshop

Kl. 13.15 – 15

Efterårets aktioner

Arr. Boykot Israel

 

Lokale B  Film med intro og afsluttende bemærkninger

Kl. 13.15-14.30

Mission mod terror

Arr.: Dansk-Cubansk Forening & Komiteen: Nej til terror - Løslad de fem cubanere

 

Lokale C   Foredrag

Kl. 13.15 – 14.45 

Folkelig Fredskultur eller Demokratisk Voldsmonopol? - klare begreber og nye veje

Arr. Aldrig mere krig

 

Lokale C  Film om girafsprog

Kl. 14.45- 15.45

IVK i 5. a

Arr. Aldrig mere krig

 

Lokale B  Film

Kl. 14.30-14.50

Esperanto er ..

Arr. Esperanto-foreningen

 

Lokale A  Interaktiv workshop

Kl. 15.15-17

Klimakrisen – den moderne tids kolonialisme

Arr. Budskab fra græsrødderne & Klimaskolen

 

Lokale B  Debat

Kl. 15.15-17

Folkelige manifestationer ved topmøder

Arr. Fredsvagten

 

Lokale C  Dias og fortælling

Kl. 15.45-17.15

Dialog fra cykelsadlen

Arr. Follow the Woman

 

Lokale A  Workshop

Kl. 17.15-19

Retten til modstand og terrorlovgivning

Arr. Oprør og Fighters+Lovers og Horserød-Stutthoff foreningen

 

Lokale B   Debat

Kl. 17.15-19

Klima Retfærdighed

Arr: Enhedslisten København

 

Lokale C  Ny Film i to dele

Kl. 17.30-18.15 + 18.15-19

Fredskultur

Arr. Fredsakademiet

 

Lokale A  3 paneldebatter

Kl. 19.15-22

Menneskerettighedernes kummerlige status

arr. Demokratikonsulenterne med bistand fra  Amnesty Internationals torturgruppe og Den danske Helsinki Komite

Lokale C  En film i to dele

Kl. 19.10-20 og 20.10-21

Under overfladen

Arr. Kvinder for fred

 

Lokale C  Film

Kl. 21-22.30

9/11 Mysteries

Arr. i11time.dk og "Folk der ønsker at løfte Danmarks bevidsthed"