Lokale A-B-C  Paneldebat

kl. 11-13

Klima, krise og krig – hvordan hænger det sammen

Knud Vilby - Knud Vilby er journalist, forfatter og udviklingskonsulent med særlig interesse for medie- og miljøspørgsmål. Han har haft – og har – en række tillidsposter i Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Forfatterforening, Det økologiske Råd, Center for Bioetik og Risikovurdering og Socialpolitisk Forening. Han er aktuel med bogen Global vækst – globale kriser 2009 om udvikling, klima og kriser siden anden verdenskrig.

Sofie Boel – Sofie Boel er med i Modkrafts klimaredaktion og aktiv i Klima Kollektivet, Klima-X, Climate Justice Action netværket og KlimaForum09 – hun har oversat ” 20 teser mod grøn kapitalisme”.

Mikael Nyberg -  Mikael Nyberg er journalist, forfatter og ansvarshavende redaktør af det svenske tidsskrift Clarté. I bøgerne Det gröna kapitalet og Kapitalet.se (dansk oversættelse: Kapitalen.com 2005) viser han at forestillingen om en etisk, miljøvenlig kapitalisme er naiv, og at det er en myte at vi lever i et videnssamfund hvor industriel udbytning af arbejdskraften er et overstået stadium.

Debat-oplæg: Et emne, der ligger de styrende på begge sider af Atlanten på hjertet er energisikkerhed. I debatten om klimakrisen taler de om at begrænse forbruget af fossile brændsler, men i forsøget på at fremme ”energisikkerheden” handler det om at øge tilførslen af olie og naturgas. Det ender med en politisk og militær kamp om kontrollen over tilbageværende energikilder. Det er baggrunden for den igangværende krig i Afghanistan og Irak – og stormagtsspillet om Kaukasus og Centralasien.

 

Lokale A  Workshop

Kl. 13.15 – 15

Efterårets aktioner

Vi planlægger et par af efteråets markante aktioner, bl.a. Riv-muren-ned ugen i november.

Oplæg fra Irene Clausen

Arr. Boykot Israel & IF’s mellemøstgruppe

www.boykotisrael.dk

 

 

Lokale B  Film med intro og afsluttende bemærkninger

Kl. 13.15-14.30

Mission mod terror

Den 12. september er det lige præcis 11 år siden USA's forbundspoliti arresterede 5 cubanske antiterrorister i USA. Siden da har de fem siddet i fængsel. I næsten to år i isolation. De er blevet trukket igennem en farce af en retssag og er tilsammen blevet idømt fængsel på 4 gange livstid + 77 år.

De fem har aldrig truet USA's sikkerhed. Det blev under retssagen bekræftet at højtstående generaler i USA militær, som forsvaret førte som vidner.

De fem var ene og alene i USA for at overvåge eksilcubanske terrorgrupper med henblik på at advare hjemlandet mod forestående angreb og attentater.

De sidder i fængsel for at bekæmpe terrorisme med fredelige midler!

Det er en skandale og en uretfærdighed, som må høre op.

Det er imidlertid en politisk sag, som ikke finder sin retfærdige udgang ved USA's domstole uden oplysning, folkelig vrede og  politisk pres.

Derfor gennemfører en solidaritetsbevægelse med grupper i over 100 lande en oplysnings- og solidairtetskampagne mellem 12. spetember og 6. oktober for at fortælle verden om dette justitsmord og om USA's dobbeltmoral i deres såkaldte krig mod terror.

Arr.: Dansk-Cubansk Forening & Komiteen: Nej til terror - Løslad de fem cubanere

www.cubavenner.dk

 

Lokale C   Foredrag

Kl. 13.15 – 14.45 

Folkelig fredskultur – eller demokratisk voldmonopol?

Frands Wisbech Frydendal

Den demokratiske retsstat hævder som alle andre stater et monopol på anvendelsen af vold som fællesskabets yderste udvej, men de seneste år har jo ikke bekræftet at denne form for demokrati er nogen sikker vej til fred.
Hvad karakteriserer et fredeligt, frit, sandt og ikke-voldeligt fællesskab i enhver størrelse fra en lille familie, over lokalsamfund og terapeutiske fællesskaber og til større samfund? Menneskelig modning og myndighed. Ahimsa/Ikkevold og Satyagraha/sandhed: Ytringsfriheden og staten. Ytringsfriheden og sandheden. Betyder ytringsfrihed at man må lyve? Hvad er en konflikt, hvorfor og hvordan breder den sig? Nye måder at opnå autoritet, helt uden at true med sanktioner, konsekvenser, vold eller tvang. Hvad betyder eksemplets magt - når staten, den højeste magt, forbeholder sig at måtte bruge vold?

Arr. Aldrig mere krig

 

Lokale C  Film

Kl. 14.45- 15.45

IVK i 5. a

En film lavet af Kirsten Kristensen og Carl Plesner med støtte af Aldrig Mere Krig.

Filmen dokumenterer knapt 2 måneders arbejde med at udvikle bedre trivsel i en 5. klasse ved at bruge processen "Ikke-Voldelig Kommunikation" (også kaldet "Girafsprog"), som er er udviklet af Marshall Rosenberg.

Arr. Aldrig mere krig

 

Lokale B  Film

Kl. 14.30-14.50

Esperanto er ..

Med en kort introduktion til sproget Esperanto

Arr. Esperanto-foreningen

 

Lokale A  Interaktiv workshop

Kl. 15.15-17

Klimakrisen – den moderne tids kolonialisme

Klimaskolen har udviklet lege og gruppeøvelser

så vores fælles viden kan deles og udvikles

Arr. Budskab fra græsrødderne & Klimaskolen

 

Lokale B  Debat

Kl. 15.15-17

Folkelige manifestationer ved topmøder …. Hvorfor?

Indleder Jørn Andersen, 12. december-initiativet (COP15-demo) og Klimabevægelsen

Arr. Fredsvagten

 

Lokale C  Dias og fortælling

Kl. 15.45-17.15

Dialog fra cykelsadlen

En billedserie med fortællinger om fredscykelturen i Mellemøsten m.v. og en præsentation af FollowTheWoman´s grundlag

Arr. Follow the Woman

 

Lokale A Workshop

Kl. 17.15-19

Retten til modstand og terrorlovgivning

Arr. Oprør og Fighters+Lovers og Horserød-Stutthoff foreningen

 

Lokale B  Workshop

Kl. 17.15-19

Klima Retfærdighed

Oplæg ved Per Clausen mf for Enhedslisten

Det er de rige landes befolkninger der historisk set har udledt mange gange mere CO2 per person end de fattige landes befolkninger – og stadig gør det. Hver dansker udleder stadig lige omkring det dobbelte af en kineser. Det er i den sammenhæng man taler om global klimaretfærdighed, hvilket både indebærer at vi i Nord påtager os større nedskæringer uden at stille krav til Syd, og at vi bidrager økonomisk til at reparere de skader, klimaforandringerne påfører de udsatte lande i Syd.

Arr: Enhedslistens internationale udvalg

 

Lokale C  Film i to dele

Kl. 17.30-18.15 + 18.15-19

Fredskultur

Ny samling af film og dokumentar-klip bl.a. om bombningerne af Hiroshima og Nagazaki samt musik om Vietnamkrigen

Arr. Fredsakademiet

 

Lokale A  paneldebat

Kl. 19.15-21

Menneskerettighedernes kummerlige status

Kan vi få styr på torturen – hjemme og ude?
Kan vi stole på politiet?

Kan vi få styr på DØDENS KØBMÆND – hjemme og ude?

arr. Demokratikonsulenterne med bistand fra  Amnesty Internationals torturgruppe og Den danske Helsinki Komite


Lokale C  En film i to dele

Kl. 19.10-20 og 20.10-21

Under overfladen

Den første del handler om, hvordan de 2 tårne faldt sammen 11. september 2001

og sætter spørgsmål ved den officielle forklaring.

Den anden del handler om, hvordan nogle borgere forsøger at få myndighederne til at undersøge ruinerne og finde en forklaring på den totale kollaps

Arr. Kvinder for fred

www.kvinderforfred.dk

 

Lokale C  Film

Kl. 21-22.30

9/11 Mysteries

Med danske undertekster

Arr. i11time.dk og "Folk der ønsker at løfte Danmarks bevidsthed"

www.i11time.dk